خدمات

تولیدکننده انواع پروتزهای ایرانی

قابل رقابت با بهترین برندهای خارجی

کارهایی که انجام می دهیم
_

خدمات ما

_

قالب گیری

پروتزهای مردانه

خدمات اصلاح

ساخت پروتز

پروتزهای زنانه

تعمیر انواع پروتز

فیکس کردن مو

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد

تعویض چسب

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد

تنظیم رنگ مو

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد

اصلاح مو

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد

استایل مو

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد

تمام خدمات پروتز مو

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد
به نوسازی نیاز دارید؟ تماس بگیرید